خدمات ترجمه

خدمات ترجمه

  • ترجمه رسمی شامل اسناد، گواهی نامه ها، ریزنمرات و …

طبق نرخ نامه قوه قضاییه

  • ترجمه غیررسمی شامل مقاله، کتاب، بروشور،سایت و …

انگلیسی به فارسی هر صفحه 8 هزار تومان

فارسی به انگلیسی هر صفحه 12 هزار تومان

  • پیاده سازی فیلم و صوت

دقیقه ای 17 هزار تومان

  • مترجم همراه

ساعتی 200 هزار تومان

 

ترجمه به زبان های آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، ترکی استانبولی نیز پذیرفته می شود.

موسسه نیکو مترجمان کاوه